Osobní údaje

srp, 10 2023

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením EU GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je naším cílem zajistit ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů. Tato stránka vám poskytne detailní přehled o tom, jakým způsobem jsou vaše údaje sbírány, ukládány a využívány. Dále zde najdete informace o vašich právech týkajících se ochrany osobních údajů a o postupech, které máte k dispozici pro výkon těchto práv. Právními základy pro zpracování osobních údajů jsou články 6 a 9 GDPR, jež specifikují podmínky, za kterých může dojít k zpracování osobních údajů. Vědomi si významu ochrany osobních údajů, zavazujeme se k poskytování transparentní informace o našich postupech a k důkladné ochraně osobních údajů našich klientů a návštěvníků webových stránek. Dále vás upozorňujeme na to, že jako poskytovatelé stomatologických služeb, jsme povinni uchovávat některé vaše osobní údaje z důvodu zákonné povinnosti, například záznamy o poskytované lékařské péči.

Informace o správci osobních údajů

Administrátorem vašich osobních údajů je Vlasta Kořínková, se sídlem Vyšehrad 52, 588 13 Polná, Česká republika. Pro jakékoliv dotazy nebo žádosti ohledně zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese [email protected]. Bereme vaše soukromí velmi vážně a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a zabránit jejich zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízeními Evropské unie. Je naší prioritou neustále monitorovat a přizpůsobovat naše procesy tak, aby byly co nejbezpečnější a aby splňovaly všechny legislativní požadavky.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou u nás zpracovávány výhradně za účelem poskytování stomatologických a zubních služeb, pro komunikaci s klienty, administrativní účely, řízení našich vnitřních procesů, jako je například objednávání a sestavování harmonogramů nemocných, a také pro marketingové aktivity. Případně i za dalšími účely, ke kterým jste nám dali výslovný souhlas. Všechny shromažďované údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a přístup k nim mají pouze autorizované osoby. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu mimo případy, kdy nám to ukládá zákon nebo pokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.

Vaše práva

V souladu s GDPR máte řadu práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Máte právo na přístup k vašim údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich údajů, právo požadovat omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pro výkon těchto práv můžete využít přímo kontaktní informace uvedené výše. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k porušení vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Předvolby barvy