Obchodní podmínky

srp, 10 2023

Úvodní ustanovení

Zubní Zahrada Stomatologie je poskytovatelem stomatologických služeb a informací o péči o ústní zdraví dostupných na webové stránce zubnizahrada.cz. Tato stránka a veškeré stomatologické služby jsou poskytovány podle zásad a pravidel uvedených v těchto obchodních podmínkách. Tyto podmínky definují a upřesňují práva a povinnosti návštěvníků webu, uživatelů služeb a provozovatele webu. Důkladné seznámení s nimi je nezbytné pro bezkonfliktní užívání služeb a obsahu stránky. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou závazná pro všechny osoby, které stránku navštíví nebo její služby využijí.

Používání webu a služeb

Přístup k webovému obsahu a využití služeb zubní kliniky Zubní Zahrada Stomatologie je umožněn pouze na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Uživatelé jsou povinni se chovat v souladu s dobrými mravy a platnou legislativou České republiky. Je zakázáno jakékoli chování, které by mohlo web poškodit, přetěžovat nebo omezovat jeho funkčnost. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy a jakékoliv jeho využitvání nebo šíření bez výslovného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR. Naše webové stránky zahrnují systémy zabezpečení, které chrání osobní údaje uživatelů před neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Uživatelé mají právo kdykoliv požadovat informace o tom, jaké jejich osobní údaje jsou zpracovávány, stejně jako mohou požadovat jejich aktualizaci nebo smazání.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky mohou být provozovatelem webu kdykoliv změněny či doplněny bez předchozího upozornění. Uživatelé jsou povinni pravidelně kontrolovat obchodní podmínky, aby byli informování o aktuálních změnách. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se mohou uživatelé obrátit na provozovatele webu prostřednictvím e-mailu [email protected]. Kontakt na provozovatele: Vlasta Kořínková, Vyšehrad 52, 588 13 Polná, Česká republika.

Předvolby barvy